menu

Nechaj sa viesť

Predaj bol ukončený

arrow_backspäť na výber

Skratka série: NV

Nechaj sa viesť je balíček pre tých, ktorých zaujíma literatúra, film a dobrá dráma. Cesta od antiky k realizmu až po dvadsiate prvé storočie. Obsahuje v sebe historické pozadie rozpadu Rakúsko-Uhorska, ale aj revolučné procesy, ktoré zničili inteligenciu v Rusku. Je to pohľad do hlavy súčasníka a jeho emocionálnych strastí, osobných vyhorení, vzťahových hľadaní, stroskotaní snov a predstáv ako v Hedde Gablerovej či Štvorci, ale aj poznanie sily človeka v Bakchantkách a Bále. Nechaj sa viesť svetom Hauptmanna, Rotha, Ibsena, Östlunda, Rachmanovovej, Euripida a Timravy. V tejto kombinácii sa stretávajú dôležité historické kontexty, moderné divadelné koncepty najlepších slovenských režisérov (Michal Vajdička, Roman Polák, Marián Amsler, Rastislav Ballek) a výrazné príbehy o nás.

Cena

1. kategória 146 €
2. kategória 123 €

Vysvetlivky

  • NB Č – Sála činohry, nová budova SND
  • Š – Štúdio
  • * – Chýbajúce termíny predstavení budú doplnené počas sezóny 2019/2020

Obsah balíčka

Pred západom slnka činohra, Š *
Projekt 1918 činohra, NB Č *
Hedda Gablerová činohra, NB Č *
Štvorec činohra, NB Č *
Ruské denníky činohra, NB Č *
Tak sa na mňa prilepila činohra, NB Č *
Bakchantky činohra, Š *
Bál činohra, NB Č *

© 2018 Slovenské národné divadlo. Všetky práva vyhradené. www.snd.sk