menu

Čo je to Abonentka?

Abonentka je predplatená vstupenka na sériu vybraných divadelných predstavení. Abonentka teda obsahuje vstupenky na konkrétne sedadlo a konkrétne divadelné predstavenia, ktoré sa konajú na pevne stanovenom mieste a termíne v rámci sezóny 2019/2020.

Vyberte si tú svoju!

Všeobecné obchodné podmienky SND

Aké sú výhody abonentiek?

 • možnosť výberu obľúbeného miesta v hľadisku v tých najlepších kategóriách
 • garancia rezervácie rovnakého miesta na všetkých vašich predstaveniach
 • úspora oproti bežnej cene vstupeniek
 • abonentka je prenosná, čiže ňou môžete potešiť aj svojich najbližších
 • v prípade zmeny predstavenia vám bude ponúknutá adekvátna náhrada
 • individuálny prístup vďaka vybranému pracovníkovi oddelenia predaja SND počas celého obdobia
 • možnosť zažiť atmosféru všetkých prvých premiér Opery a Baletu SND v prípade určeného ABO balíka
 • milá pozornosť vo forme Ročenky SND na sezónu 2019/2020
Pre predaj abonentných sérií SND platia Všeobecné obchodné podmienky Slovenského národného divadla pre sezónu 2019/2020.

Dokedy je možné abonentku kúpiť?

 • Do 15. augusta 2019 tak máte príležitosť vybrať si zo širokej ponuky ôsmich abonentných balíkov s rôznym žánrovým a tematickým zameraním, obsahujúcich žiadané repertoárové stálice i premiérové novinky nadchádzajúcej divadelnej sezóny.

Usmernenia a pokyny

 • Kúpou abonentky ste si zabezpečili stálu rezerváciu vami vybraných miest v  príslušných sálach na predstavenia, ktoré sú obsiahnuté vo vašej sérii. Žiadne ďalšie rezervácie nie sú nutné.
 • Na abonentke máte vyznačené svoje meno, číslo permanentky  – abonentky, názov série, názov sály (konkrétnej budovy SND) a miesto v sále.
 • Abonentku neodovzdávajte, nahrádza vstupenku a ukážete ju uvádzačke pri každom vstupe, ponecháte si ju na ďalšie predstavenia.
 • Termíny predstavení opery a baletu sú známe už pri kúpe abonentného balíka. Termíny predstavení činohry oznamujeme na základe určenia prevádzky činohry minimálne mesiac pred predstavením.
 • Termíny predstavení nie je možné meniť.
 • Abonentka je prenosná. Preto v  prípade, že vám termín predstavenia nevyhovuje a  nemôžete sa na ňom zúčastniť, môžete svoju abonentku požičať svojej rodine, známym či priateľom.
 • V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia zo strany SND vám bude ponúknutá adekvátna náhrada.
 • Kúpou abonentky sa zaväzujete dodržiavať a  rešpektovať termíny predstavení, ktoré sú vám oznámené ako abonentné zo strany SND.
 • SND negarantuje abonentné miesta z minulých období pre žiadnu sériu.

© 2018 Slovenské národné divadlo. Všetky práva vyhradené. www.snd.sk